Çevre Politikamız

Çevre Politikamız

AKDAĞ DEĞİRMEN olarak “Çevreye Saygı” sloganıyla sürdürdüğümüz faaliyetlerimizde kullandığımız Çevre Politikamız;

 

  • İlgili Çevre Yasa ve Yönetmeliklerine uymak,
  • Çevreye olumsuz etkileri minimize etmek için atık oluşumunu en aza indirmek, tekrar kullanımı ve geri dönüşümü sağlamak için çaba göstermek,
  • Çevreyi korumak prensibimizi herkese yaymak,
  • Çalışanlarımıza ve tedarikçilerimize çevreyle ilgili eğitimler vererek bilinçlendirmeyi geliştirmek,
  • Üretim ve verimlilik konularında teknolojik iyileştirmeler yaparak hammadde ve enerji kullanımını azaltmak.